Nyheter fra styremøte 12. juni 2019

 

Hvordan kontakte styret

Vi har nå en ny e-postadresse: post@ekebergpark.no. Den blir lest av alle i styret. Se også egen artikkel.

Den gamle e-postadressen post@ryenberget.com vil bli lest i minimum ett år fremover.

 

Tillegg til dagens husordensregler

Sykler i svalganger

Vi har fått nye, fine sykkelstativer som vi ønsker at alle som har sykkel skal bruke.

For at det skal være lett å komme frem i tilfelle brann eller med en person på sykebåre, er det ikke lenger tillatt å parkere sykler i svalganger. Alle sykler må flyttes til sykkelstativ så snart som mulig.

Privat bruk av fellesarealer

Styret minner om du må søke styret skriftlig om all bruk av fellesareal, som for eksempel utvidelse av markterrasser. Du kan ikke bygge noe før søknaden er innvilget.

Ro i borettslaget

Alle må unngå å kjøre på indre vei mellom kl 23 og kl 6. Du må også vise hensyn når du går i svalganger sent på kvelden eller om natten.

Barn har begynt å leke i svalgangene. Vi har lekeplass og bedre plass mellom blokkene, så alle foreldre oppfordres til å passe på at barn ikke leker i svalgangene.

 

Tilleggsinformasjon til "Min bolig"

Tilvalg/opsjoner til leilighetene i forbindelse med rehabiliteringen

De som ønsker nye lamper ettermontert kan kjøpe lamper fra styret og selv bestille elektriker til å montere dem. Vi minner om at du ikke kan montere andre lampetyper eller varmelamper som ikke er godkjent av styret.

Vi har ikke ekstra markiser tilgjengelig men vil bestille til dem som ønsker å ettermontere. Du må selv bestille elektriker/montør til å montere markisen. Du kan heller ikke sette opp andre markiser enn borettslagets standard.

Montering av pyntegjenstander, klatreplanter, skilt mv.

Du må søke styret før du monterer noe utendørs. Det er ikke tillatt å montere egne lamper, pyntegjenstander, planter, skilt eller lignende på pusset mur, eller over rekkverkshøyde på skillevegger.

Postkasseskilt

Fra nå av vil styret skaffe postkasseskilt til nye beboere og ellers ved behov. Du skal altså ikke bestille postkasseskilt selv.

Felles innkjøp flisheller - avlyst

Styret har målt rekkverkshøyden på balkonger (to typer rekkverk) og terrasser og kommet frem til at to av rekkverkene ikke vil bli høye nok i følge byggeforskriftene dersom man legger flisheller på plastføtter (som er nødvendig for å unngå vipping). Som borettslagets styre kan vi ikke legge opp til å bryte byggeforskriftene, så derfor ser vi oss nødt til å avlyse felles innkjøp av flisheller.

Styret beklager at vi likevel ikke kan tilby beboerne en god pris på flisheller men vil ikke hindre beboerne fra å kjøpe inn og legge flisheller selv. De som velger å legge flisheller eller løst tredekke selv må passe på at høyden på rekkverket blir så nær 100 cm som mulig, eller høyere. Husk at du kan bli ansvarlig i tilfelle ulykker med f.eks. barn som klatrer over rekkverket dersom rekkverket er lavere enn 100 cm.